Konkurs „W kręgu mitów …”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym, organizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Konkurs „W kręgu mitów i kultury antycznej” jest organizowany w 2 (niezależnych) formułach: turnieju wiedzy oraz konkursu plastycznego. Tegoroczna edycja konkursu plastycznego jest dedykowana kobiecym bohaterkom mitów greckich.
Bardzo proszę o przekazanie regulaminu konkursu (w załączniku) nauczycielom plastyki lub innym zainteresowanym.

Łączę wyrazy szacunku
Agnieszka Wozowicz – kierownik Działu Edukacji SCKM, organizatorka konkursu

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ
„Boginie, heroiny i wojowniczki”

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA (fragment)

1. Praca musi być związana /inspirowana tematem konkursu i zawierać tytuł.
2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, zbiorowe prace (np. klasy) nie będą oceniane
3. Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, gra?cznej, collage, fotogra?a inspirowana tematem (zdjęcia konkretnych dzieł sztuki nie będą oceniane).
4. Format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B1 (100 x 70 cm)
5. Praca musi być opisana – najlepiej na odwrocie i zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł (dane drukowanymi literami).
Oprócz tego uczestnik przesyła dołączoną do pracy i wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór w załączniku)
6. Termin nadsyłania prac: 31.03.2023; na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków z dopiskiem: konkurs plastyczny „Boginie, heroiny i wojowniczki”
….

Karta zgłoszenia i REGULAMIN —->>>