Konkurs wokalny „Diamenty Kruszywa”

Gmina Liszki przystąpiła do konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży „Diamenty Kruszywa”, którego organizatorem są Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A., z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, uczącą się lub mieszkającą na terenie gmin współpracujących (Babice, Gilowice, Hażlach, Centrum Kultury Podgórza, Liszki, Niepołomice, Gmina Oświęcim, Miasto Oświęcim, Przeciszów, Zator) do wzięcia udziału w konkursie.
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni według poniższych kategorii :
• 7 – 10 lat,
• 11 – 14 lat,
• 15 – 18 lat.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
1. W terminie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. odbędzie się I etap konkursowy, który zostanie przeprowadzony w Gminie Liszki. W ramach eliminacji gminnych zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu. Gmina Liszki w terminie do dnia 22 maja 2023 roku poinformuje na swojej stronie internetowej, stronach internetowych szkół, a także za pośrednictwem internetu o miejscu i terminie przeprowadzenia eliminacji gminnych.

2. 11.09.2023 r. – Etap II konkursu – Sala koncertowa w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6.

3. 28-29.09.2023 r. – Warsztaty.

4. 30.09.2023 r. – Koncert Finałowy – Sala koncertowa w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6.

ZASADY NAGRADZANIA/RODZAJE NAGRÓD:
Każdy uczestnik poszczególnego etapu otrzyma pamiątkową nagrodę: wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom. Osoby, które zakwalifikują się do etapu finałowego biorą udział w 2 – dniowych warsztatach pod okiem wykwalifikowanych ekspertów muzycznych. W dniu koncertu finałowego wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom lub statuetkę, a nagrodzone i wyróżnione miejsca nagrody rzeczowe.
W każdej kategorii wiekowej przyznawana będzie 1 nagroda główna – nagranie teledysku, występ na wybranych gminnych lub miejskich imprezach/wydarzeniach (solo lub wspólnie z zaproszonymi wykonawcami), statuetkę zwycięzcy, dyplom oraz torbę z upominkami. Dodatkowo spośród wszystkich finalistów zostanie przyznana nagroda Grand Prix – czyli tzw. Diament Kruszywa. Osoba nagrodzona zostanie objęta patronatem Firmy przez okres 1 roku oraz otrzyma nagrody w postaci nagrania teledysku, wystąpi w Kościele Mariackim w dniu 6.01.2024 r. podczas „Koncertu dla Trzech Króli” , wystąpi na Jubileuszowej Gali Kontrahenta Kruszywo S.A., wystąpi na jednej z gminnych lub miejskich imprez, otrzyma statuetkę zwycięzcy oraz torbę upominków.

Szczegółowe zasady konkursu wokalnego zostały zamieszczone w regulaminie|—->>>