Konstytucja 3 Maja

Najstarsza ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie
W tym roku obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Majowe święto dla wszystkich Polaków jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą.

• Wprowadzała w miejsce elekcji (wyboru) króla, tron dziedziczny.
• Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku.
• Prawa zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i Kościele.
• Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów.
• Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem „liberum veto”.
• Utworzono rząd – Straż Praw z królem na czele.
• W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć100 tysięcy żołnierzy).

Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3 maja 1791 roku konstytucję.

Dzisiaj wspominamy rok 1791 i ważne wydarzenie z dnia 3 maja.
Przenosimy się na kilka chwil do sali sejmowej na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie rozpoczynają się obrady. Wszyscy mieszkańcy stolicy zbierają się wokół zamku. Niecierpliwią się. Sejm ma uchwalić nowe prawa, nową ustawę dla Polski – pierwszą w historii Europy, a drugą w świecie Konstytucję.

Konstytucja została uchwalona, ale niestety nie udało się jej wprowadzić, ponieważ już 4 lata później nastąpił trzeci rozbiór Polski i nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy Europy.

Konstytucja miała jednak wielkie znaczenie w czasach rozbiorów. Przypominała Polakom, co potrafili razem osiągnąć, była elementem pamięci narodowej.

Pierwsze obchody Konstytucji 3 maja odbyły się już rok po jej uchwaleniu. Podczas zaborów, w czasie II wojny światowej i w PRL były zakazane.

Święto Konstytucji 3 maja zostało zniesione w 1951 r. i przywrócone dopiero
w roku 1990 .

Małgorzata Kołodziejczyk