kryteria OCENIANIA

SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE i HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

—»» Nauczanie zdalne
          >>>> kl. 1-8

—»»  Edukacja Wczesnoszkolna
          >>>> kl. 1-3 
          >>>> kl. 1 
          >>>> kl. 2 
          >>>> kl. 3 
—»»  J. POLSKI
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8
          >>>> Wypracowania kl. 7-8  
          >>>> kl. 4-8 
          >>>> Dostosowania kl. 4-8 

—»»  J. ANGIELSKI
          >>>> Informacje wstępne
          >>>> kl. 1 
          >>>> kl. 2 
          >>>> kl. 3 
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8
          >>>> Dostosowania

—»»  J. NIEMIECKI
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8 
—»»  RELIGIA
          >>>> kl. 1 
          >>>> kl. 2 
          >>>> kl. 3 
          >>>> kl. 4 

          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7  
—»»  HISTORIA
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8

          >>>> kl. 4-8 
          >>>> Dostosowania kl. 4-8          
          
>>>> Ustalenia obowiązujące kl. 4-8
—»»  LOGORYTMIKA
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 4-7 
—»»  MATEMATYKA
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8 
—»»  PRZYRODA
          >>>> kl. 4 
—»»  GEOGRAFIA
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8 
—»»  BIOLOGIA
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
—»»  CHEMIA
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8 
—»»  FIZYKA
          >>>> kl. 7 
—»»  INFORMATYKA
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 8 
—»»  WF
          >>>> kl. 4-8 
—»» EdB
          >>>> kl. 8 
—»»  WOS
          >>>> kl. 8 
          >>>> Ustalenia obowiązujące kl. 8 
—»»  WDŻR
          >>>> kl. 4-8 
          >>>> Tematyka godzin
          >>>> Podstawa programowa z komentarzem
—»»  MUZYKA
          >>>> kl. 4 
          >>>> kl. 5 
          >>>> kl. 6 
          >>>> kl. 7 
          >>>> kl. 4-7 
—»»  TECHNIKA
          >>>> kl. 4-5 
          >>>> kl. 6 
—»»  PLASTYKA
          >>>> kl. 4-7 
—»»  ZACHOWANIE I DOSTOSOWANIA
          >>>> wszyscy uczniowie