Moje bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Konkurs plastyczny „Moje bezpieczeństwo w ruchu drogowym” widziane oczami dziecka. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik graficznych. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do/ze szkoły.
PRACE KONKURSOWE:
1.W ramach konkursu mogą zostać przygotowane prace plastyczne w dowolnej technice graficznej w formacie A4 lub A3,
2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu,
3. Praca zgłoszona do konkursu powinna być z tyłu opisana (najlepiej drukowanymi literami), tzn. wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora.
Prace należy składać do 31 października 2022 r.

regulamin do pobrania ———>>>