O szkole

GRONO PEDAGOGICZNE
ROK SZKOLNY 2022/2023

Kadra kierownicza, pedagogiczna, administracja.

Dyrektor szkoły
mgr Izabela Witkowska

zajęcia rozwijające z matematyki

mgr Duchnik Monika wychowanie fizyczne, język niemiecki
– wychowawca klasy V
mgr Dudek Mateusz geografia, przyroda, fizyka
mgr Dworaczek Elżbieta pedagog, doradztwo zawodowe,
pedagog specjalny
mgr Galos Renata język polski – urlop
mgr Galarowicz Leszek język polski
mgr Kamińska Katarzyna matematyka, informatyka
– wychowawca klasy VII
mgr Kleśta Janusz wychowanie fizyczne, EDB
– wychowawca klasy VI
mgr Kołodziejczyk Małgorzata historia, wos, wdżr, wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy IV
mgr Kwoka Anna edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy I
mgr Majka Jolanta religia, muzyka
mgr Meus Beata język polski dla obcokrajowcy
mgr Niedojadło Damian chemia
mgr Piekiełko Monika logopedia, biblioteka
mgr Regulski Grzegorz plastyka, technika, informatyka
mgr Siemek Agnieszka wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Sikorska – Kapusta Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy II
mgr Słaboń Karolina psycholog szkolny
mgr Szambelan Kacper biologia, świetlica
mgr Szostak Dorota język angielski
– wychowawca klasy VIII
ks. mgr Święciak Stanisław religia
mgr Tarnowska Dorota wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Wiech Marta edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy III
lic. Żołnierczyk Renata Sekretarz szkoły