O szkole

GRONO PEDAGOGICZNE
ROK SZKOLNY 2023/2024

Kadra kierownicza, pedagogiczna, administracja.

Dyrektor szkoły
mgr Izabela Witkowska

zajęcia rozwijające z matematyki

mgr Duchnik Monika wychowanie fizyczne, język niemiecki
– wychowawca klasy V
mgr Dudek Mateusz geografia, przyroda, fizyka
mgr Dworaczek Elżbieta pedagog, doradztwo zawodowe,
pedagog specjalny
mgr Galos Renata język polski, biblioteka
mgr Galarowicz Leszek język polski, wychowawca klasy IV
mgr Kamińska Katarzyna matematyka, informatyka
– wychowawca klasy VIII
mgr Kleśta Janusz wychowanie fizyczne, EDB
– wychowawca klasy VII
mgr Kołodziejczyk Małgorzata historia, wos, wdżr, wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy V
mgr Kwoka Anna edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy II
mgr Majka Jolanta religia, muzyka, chór, SU
mgr Korpak Jan język angielski kl. VI-VIII
mgr Koźbiał Małgorzata wychowawca oddz. Przedszkolnych
mgr Piekiełko Monika logopedia, biblioteka
mgr Regulski Grzegorz plastyka, technika, informatyka
mgr Siemek Agnieszka wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Sikorska – Kapusta Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy III
mgr Słaboń Karolina psycholog szkolny
mgr Szambelan Kacper biologia, chemia, świetlica
mgr Steczko Marta język angielski kl. I-V i oddz. przedszkolne
mgr Pączek Anna wychowawca odz. przedszkolnych
mgr Tarnowska Dorota wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Wiech Marta edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy
– wychowawca klasy I
lic. Żołnierczyk Renata Sekretarz szkoły