O szkole

GRONO PEDAGOGICZNE
ROK SZKOLNY 2021/2022

mgr Izabela Witkowska Dyrektor szkoły

Edukacja informatyczna, zaj. rozwijające z matematyki
mgr Monika Piekiełko biblioteka, 
mgr Mateusz Dudek geografia, przyroda, fizyka
mgr Elżbieta Dworaczek pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
mgr Renata Galos język polski, język niemiecki
mgr Aleksandra Kamecka biologia, chemia
mgr Katarzyna Kamińska matematyka, informatyka
mgr Bożena Sikorska-Kapusta edukacja wczesnoszkolna
mgr Janusz Kleśta wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Kołodziejczyk wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Kwoka edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Siemek edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Majka religia, muzyka
mgr Leszek Galarowicz język polski
mgr Grzegorz Regulski plastyka, technika, informatyka
mgr Dorota Szostak język angielski
ks. mgr Stanisław Święciak religia
mgr Dorota Tarnowska edukacja przedszkolna
mgr Marta Wiech edukacja przedszkolna