Odzyskanie przez Polskę Niepodległości

W tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji klasa III i IV zaprosiły Wszystkich na krótką lekcję historii ,by przypomnieć naszą drogę do wolności. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
Uczniowie, wcielając się w role trzech zaborców: Rosji, Austrii i Prus, dokonali na oczach wszystkich zebranych, trzech kolejnych rozbiorów Polski.
Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po raz czy­nili wysiłki, by odzyskać wolność. Usłyszeliśmy o Janie Henryku Dąbrowskim, który utworzył Legiony Polskie we Włoszech i o Napoleonie, u boku którego próbowaliśmy odzyskać wonność.
Przypomnieliśmy też sobie o kolejnych dwóch nieudanych próbach odzyskania niepodległości w roku 1830 i 1864 oraz o wybuchu I wojny światowej , która dała Polakom nadzieję na wolność i niepodległość.
Zobaczyliśmy też Józefa Piłsudskiego, który stanął na czele zbrojnych oddziałów, odradzającej się Polski i otrzymał tytuł Naczelnika Państwa.
Na naszych oczach Polska odzyskiwała wolność, co ostatecznie stało się 11 listopada 1918 roku.


Cała ta historia przeplatana była licznymi piosenkami patriotycznymi w wykonaniu naszego szkolnego chóru.
Na zakończenie włączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu” i odśpiewaliśmy „ Mazurka Dąbrowskiego”.

Małgorzata Kołodziejczyk