OKLASKI DLA ODBLASKÓW

Szkoła Podstawowa w Mnikowie przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu „Odblaskowa Szkoła”. Jedną z pierwszych podjętych inicjatyw było spotkanie policjantów z Komendy Powiatowej z naszymi uczniami.

W dwóch odrębnych grupach wiekowych – najpierw klasy I-III, a następnie klasy IV-VII – uczniowie uczestniczyli w przygotowanych przez naszych gości prezentacjach na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Spotkanie rozpoczęło się filmem o takim właśnie tytule i krótką pogadanką. Następnie młodszym i starszym uczestnikom ruchu drogowego zaprezentowano slajdy, dzięki którym uświadomili oni sobie jaka jest widoczność pieszego na drodze z i bez odblasków.

Przy tej samej okazji rozstrzygnięto konkurs plastyczny na wykonanie najoryginalniejszego, a zarazem spełniającego swoje funkcje użyteczne odblasku. Bezsprzecznie w konkursie tym wyróżniła się klasa IV, bo nie tylko jej uczniowie wykonali najwięcej prac, ale zajęli też czołowe miejsca. Justyna Iwańczyk, Piotr Pióro, Zuzanna Mars i Laura Sieprawska za pomysł i wykonanie otrzymali drobne upominki.

I proszę! Świecić można nie tylko przykładem, ale i odblaskiem. Zatem oklaski dla odblasków i ich wykonawców! I świećcie, Drodzy Uczniowie, zarówno przykładem jak i odblaskiem. Będzie i grzecznie i bezpiecznie!

R. Galos

20170918 101857