Ogłoszenie

Informujemy, że strajk nauczycieli zostaje zawieszony na okres przedświąteczny. W związku z tym wszystkie zajęcia odbywają sie normalnie.
Dyrektor szkoły przypomina, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. i jest to czas kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Funkcjonuje natomiast oddział przedszkolny i świetlica szkolna (przy czym dzieci do opieki świetlicowej powinny zjawić się w szkole maksymalnie do godziny 10:00).
Dodatkowo dniami wolnymi ustalonymi przez Dyrektora szkoły na poczatku roku szkolnego są: 29 kwietnia (poniedziałek), 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja 2019 r. (czwartek).

Wyniki rekrutacji

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych zamieszczone na drzwiach głównych szkoły. Rodzice zobowiązani są w terminie do 17 kwietnia 2019 r. złożyć w sekretariacie stosowne oświadczenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Brak oświadczenia świadczy o wyborze innej placówki i jest równoznaczny z rezygnacją z naszego oddzialu przedszkolnego. Pomimo strajku, szkoła jest otwarta od 7:00 do 15:00.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Dyrektor Szkoły przypomina, że w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbywają się egzaminy gimnazjalne, a dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Kurs Mal-busa w dni egzaminów

Środa (10.04)       8:15 z Chrosnej
                                 13:15 spod szkoły

Czwartek (11.04)     8:15 z Chrosnej
                                     13:15 spod szkoły

Piątek (12.04)     8:15 z Chrosnej
                                12:30 spod szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z brakiem nowych informacji dotyczących strajku, funkcjonowanie szkoły w dniu jutrzejszym (tj. 9 kwietnia) odbywać się będzie na takich samych zasadach jak dzisiaj.
Dyrektor SP w Mnikowie

Ważne informacje dla RODZICÓW uczniów Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych w dniach strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy w szkole/oddziale przedszkolnym będzie przebiegała następująco:

  • zajęcia opiekuńcze będzie realizował dyrektor i wicedyrektor, z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/uczniów objętych opieką,
  • nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
  • szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla ograniczonej liczby dzieci/uczniów (pierwszeństwo mają dzieci najmłodsze),
  • dyrektor na bieżąco będzie informował rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/dziećmi.
  • zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7. 00 do 17.00,
  • zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla uczniów/dzieci rodziców pracujących.

W dniach egzaminu gimnazjalnego t.j. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie.

W dniach egzaminu na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej t.j. 15, 16, 17 kwietnia
2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie.

W dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie proszeni są o zapewnienie opieki własnym dzieciom.

Informacje bieżące będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej.

O odwołaniu lub zakończeniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Dyrektor szkoły

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KRAKUSEK

Kim byli pasamonnicy? A gdzie znajduje się baszta stolarzy? Co wspólnego miał król Zygmunt August z wawelskimi arrasami? Te i inne pytania spędzały sen z powiek finalistom

XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KRAKUSEK

na rok szkolny 2018/2019

Dnia 4 kwietnia 2019 na Wawelu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród finalistom tegoż konkursu. Wśród nagrodzonych jest także uczeń naszej szkoły,

Szymon Koźbiał z klasy III.
Gratulujemy!