„Patriotyczne obrazy pieśnią malowane”

Gminny Konkurs Plastyczny
Zachęcamy wszystkich uczniów, by wsłuchali się
w treści jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne,
które podarowała nam historia i zinterpretowali je plastycznie:
– klasy I-III – w oparciu o pieśń: „Pierwsza Kadrowa”
– klasy IV-VI – w oparciu o pieśń: „Pałacyk Michla”
– klasy VII-VIII – w oparciu o pieśń: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

Przedstaw
jedną scenę zawartą w tej pieśni patriotycznej. /format A3, forma płaska/
wybraną techniką MALARSKĄ (praca w kolorze) lub GRAFICZNĄ (praca w jednym kolorze)
Po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej, wybranej drogą eliminacji szkolnych,
prosimy dostarczyć do sekretariatu
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W MNIKOWIE
/Należy podać: tytuł namalowanej pieśni, imię i nazwisko, klasę, adres szkoły autora/

—->> REGULAMIN
—->> PLAKAT A3
—->> PLAKAT A4
—->> karta zgłoszenia
—->> teksty pieśni
przykłady prac z 2021r. —–>>>