Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa …

Szanowni Państwo
W związku z rozszerzeniem obostrzeń na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia 2021 informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie oraz Punkty konsultacyjne w Morawicy i Czernichowie działają bez zmian. W dalszym ciągu przyjmowane są dzieci na diagnozę oraz terapie.
Z uwagi na obostrzenia i reżim sanitarny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie nadal nie prowadzi zajęć grupowych.
Rodzice proszeni są o odwoływanie wizyt, jeżeli dziecko jest chore bądź też aktualnie przebywa na kwarantannie, ( dotyczy to także rodziców dzieci).
Zgłoszenie takiej sytuacji i odwołanie wizyty z ww. powodów pozwoli usprawnić pracę poradni. Jest to warunek pozwalający zachować płynności w procesach diagnostycznych i oddziaływaniach terapeutycznych.
Brak informacji o niemożności odbycia wizyty, lub też powiadomienie w ostatniej chwili uniemożliwia szybkie przeorganizowanie wizyt, tak aby z wolnego terminu mogli skorzystać oczekujący w kolejce. W ten sposób tworzą się kolejki w oczekiwaniu na terminy badań a umówione i niezrealizowane wizyty przepadają co w konsekwencji powoduje, ze czas oczekiwania na kolejne wizyty znacznie się wydłuża.
Odwołanie terminu wizyty można zgłosić telefonicznie pod numerami telefonów:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie tel. 12-285-40-20
– Punkt Konsultacyjny w Morawicy tel. 507-964-086
– Punkt Konsultacyjny w Czernichowie tel. 12-442-98-06

lub e-mailowo na adres: johan.zabierzow@interia.pl

Z poważaniem
Kinga Gibadło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.