Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły

PRZEKAŻ 1% STOWARZYSZENIU POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
w ramach akcji 1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły w odpowiednim formularzu PIT należy:
W rubryce
Numer KRS” wpisać: 0000052078
W rubryce
Wnioskowana kwota” wpisać: wartość należnego 1% odpisu
W rubryce
Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie


Z rozliczenia za rok 2018 uzyskaliśmy ok 700zł,
zostały zakupione zabawki dla oddziału przedszkolnego,
za 2019 uzyskaliśmy ok 800zł, widząc jaką radość sprawiliśmy uczniom kupując stół „piłkarzyki”, planuję zakupić kolejny.
Przypominam również o trwającej akcji zbierania zakrętek i baterii. Za uzyskaną nagrodę 1500zł (III miejsce) w zbiórce baterii został zakupiony wspomniany stół „piłkarzyki” oraz dwa tablety graficzne.

Dziękuję za zaangażowanie w działania na rzecz szkoły

Z poważaniem
Izabela Witkowska p.o. Dyrektora Szkoły