Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” 

Postanowienia ogólne
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne
i kulturalne.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
działającego w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
–>>> do pobrania <<<–