Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego, zamieszczenie wyników rekrutacji do oddziału przedszkolnego w naszej szkole na rok 2022/2023.
lista do pobrania —->>

W terminie od 24.03.2022 r. do 01.04.2022 r. do godziny 15:00
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie do oddziału przedszkolnego —->>

Oświadczenie do klasy 1 —->>

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie:

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Mnikowie: od 16.05.2022 r. do 27.05.2022 r.
godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję wniosków do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Mnikowie: od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji
uzupełniającej: 15.06.2022 r.