Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych do
oddziałów przedszkolnych
i klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Mnikowie.

Wyniki rekrutacji |—–>>

Od 08.05.2023 r. – 19.05.2023 r. do godziny 15:00 trwać będzie rekrutacja
uzupełniająca. W sytuacji zgłoszenia się co najmniej 15 dzieci zostanie
uruchomiony kolejny oddział 3 i 4 latków.

rekrutacja 2023/2024 |—–>>