Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Termin postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego ( 5 i 6 -latki)
17.05.2021 r. – 28.05.2021 r.
Termin postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej
17.05.2021 r. – 28.05.2021 r.

ogłoszenia ->>

z poważaniem,
Izabela Witkowska p.o. Dyrektora Szkoły