Rekrutacja uzupełniająca

Lista kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023
oraz w rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego
Poniżej w załączniku zamieszczona jest również lista przyjętych do oddziału przedszkolnego
Na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2022 roku
(dzieci 5 – letnich i 6 – letnich)

do pobrania |—>>