Rocznica napaści

83. rocznica napaści III Rzeszy i ZSRS na Polskę

1 września i 17 września ,w odniesieniu do tego, co działo się w roku 1939, są bardzo ważnymi datami w historii naszego narodu.
Dla ich upamiętnienia odbyły się w naszej szkole lekcje, które choć w skrótowy sposób miały przywołać i ukazać uczniom dramatyczne chwile, które na stałe weszły do naszej historii.
1 września 1939 r. wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową.
Napaść na Polskę była wynikiem tajnego porozumienia między III Rzeszą Adolfa Hitlera a ZSRS Józefa Stalina.
„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. (…) Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni” – powiedział Adolf Hitler. Słowa te dotyczyły również ludności cywilnej. Wojna totalna zakładała użycie lotnictwa, czołgów i artylerii w niespotykanej wcześniej skali.
Niemcy o 4.35 zbombardowali bestialsko Wieluń, 10 minut później pancernik „Schleswig-Holstein” zaatakował strażnicę polską na Westerplatte. Niemiecki plan przewidywał wojnę błyskawiczną, czyli szybkie, błyskawiczne zajęcie ziem polskich.
O losach kampanii wrześniowej zdecydowało uderzenie 17 września Armii Czerwonej,
17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa.

Sowiecki atak 17 września 1939 roku dopełnił dzieła zniszczenia Polski, utraty naszej niepodległości, suwerenności i tragedii polskiego narodu.
Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski.
17 września 1939 r. był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy.

Upamiętnienie tej daty jest dodatkowo dla nas tak istotne ze względu na wojnę, która obecnie toczy się za naszymi granicami. Ponownie Rosja zaatakowała suwerenne państwo, jakim jest Ukraina i wszyscy jesteśmy świadkami historii , która dzieje się na naszych oczach.

Małgorzata Kołodziejczyk