Runo leśne w klasie II

Od pewnego czasu uczniowie klasy II uczą się o lesie, poznają gatunki drzew, uczą się rozróżniać ich liście i owoce. Na wycieczce obserwowali warstwy lasu a dzisiaj rodzice zrobili nam niespodziankę przynosząc do klasy naturalne okazy ściółki leśnej, w tym kilka okazów różnych  grzybów.

Makieta, której autorem jest tata Ani Faryny, była prezentowana również w klasie 0, I, III i budziła szczery zachwyt dzieci.

M. Rachwalik