Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/24

PRZEWODNICZĄCY :               Marcel Gala

ZASTĘPCA :                          Maja Lipiarz
SEKRETARZ :                         Maksym Bodnarchuk
SKARBNIK :                          Aleks Cebula
ASYSTENT ds. WOLONTARIATU :    Magdalena Koźbiał i Emilia Kochanek

OPIEKUN „SU” :                   mgr Jolanta Majka

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego