Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/22

PRZEWODNICZĄCY :                Zuzanna Haber

ZASTĘPCA :                          Zuzanna Buczek
SEKRETARZ :                         Bartosz Suski
SKARBNIK :                          Kaja Kasprzyk
ASYSTENT ds. WOLONTARIATU :    Szymon Białecki

OPIEKUN „SU” :                   mgr Jolanta Majka

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego