Sukcesy naszych uczniów

w Gminnym Konkursie Plastycznym w Piekarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach była organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego zatytułowanego „DUMA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”. Na konkurs napłynęło 21 prac ze wszystkich zaproszonych szkół w gminie. Rozstrzygnięcie nastąpiło 22 marca. Jury w składzie Agnieszka Pyla – Radna Powiatu Krakowskiego, Łukasz Kocjan – artysta malarz i Agata Tabor – nauczyciel plastyki wyłoniło 6 najlepszych prac. W obu kategoriach I (klasy 1-4) oraz II (klasy 5-8) sukces osiągnęli uczniowie naszej szkoły. W kategorii młodszych uczniów jednym z laureatów został Aleksander Chwaja z klasy 4, a w kategorii uczniów starszych jedną z laureatek została Justyna Iwańczyk z klasy 8. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki. Gratulujemy!


prace konkursowe |—–>>