Szkolne kółko informatyczne CMI

Spotkanie inauguracyjne piątek 9 X 2020 r. o godzinie 13.30 w sali informatycznej.
Zapisy trwają! Rozpoczynamy działalność szkolnego kółka Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Mam nadzieję że formie zaplanowanej wcześniej, czyli z programem:
– Krótkie wprowadzenie
– Skromny poczęstunek
– Możliwość zaprezentowania się

Dla ukonstytuowania się i zebrania chętnych już teraz. Proszę o wyrażenie w dzienniku elektronicznym chęci zapisania się, oraz jak najszybsze pobranie, wypełnienie deklaracji i przesłanie mailem na adres szkoły ( e-mail: mnikow@wp.pl ) – jest to wymóg formalny grantu (oryginały będziemy dostarczać później)

Celem naszego kółka jest podniesienie kompetencji oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W uproszczeniu szukamy pasjonatów komputerów. W trakcie spotkań będziemy się uczyć programowania, aplikacji użytkowych oraz tego jak przyjemnie wykorzystać czas przy komputerze.

Z pośród uczestników będziemy starać się wyłonić osoby, które będą reprezentować naszą szkołę w turniejach i zawodach informatycznych. W kółku informatycznym mogą uczestniczyć wszyscy zapisani uczniowie i uczennice klas 4 – 8 naszej szkoły. Uczniowie młodsi mogą zostać zapraszani gościnnie na niektóre spotkania. Ponieważ mogą uczęszczać dzieci w różnym wieku, zajęcia będą zindywidualizowane dla poszczególnych uczestników. Spotkania będą odbywać się w każdym tygodniu w formie stacjonarnej oraz za pomocą łącz internetowych. Szczegółowy plan zajęć będzie podany w trakcie działania kółka. Dla wszystkich, mam nadzieję, będzie to okazja do miłej zabawy oraz przygotowanie do kariery w dorosłym życiu. Udział w pracach kółka gwarantuje podwyższenie oceny z informatyki. Dla najwytrwalszych przewidziane są oczywiście nagrody rzeczowe finansowane z funduszu przyznanego przez operatora grantu.   

Udział w kółku jest bezpłatny! Co więcej szkoła oraz prowadzący otrzymują wsparcie od operatora grantu w postaci między innymi pomocy dydaktycznych, szkoleń i opieki merytorycznej ze strony AGH w Krakowie

dla zachęty mam pierwsze zadanie algorytmiczne

Aby się zapisać już teraz należy w dzienniku elektronicznym zgłosić chęci zapisania się  oraz pobrać i wypełnić deklarację uczestnictwa:
—>> Deklaracja
—>> Regulamin
deklarację można wypełnić w formie elektronicznej (wysłać skan na adres internetowy szkoły) a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie opiekunowi

Pozdrawiam
Grzegorz Regulski
opiekun szkolnego koła CMI