Transport bezpieczny i ekologiczny

… plakaty promujące …

Prezentujemy efekty prac uczniów, na temat transportu i ekologii, wykonanych w ramach zajęć plastycznych.

……..