Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2023-2024

21 czerwca pożegnaliśmy rok wytężonej nauki i pracy. Przed uroczystością szkolną, uczniowie uczestniczyli we Mszy św. parafialnej, której liturgiczną i muzyczną oprawę sami przygotowali.
W czasie końcoworocznego apelu dziękowaliśmy odchodzącej w spoczynek Pani Bożenie Sikorskiej-Kapuście za lata pięknej pracy z dziećmi. Były to chwile wzruszenia, podkreślające jak ważną Osobą jest dla naszej społeczności Pani Bożena.
Uczniowie z wyróżniającą średnią ocen oraz 100% frekwencją zostali nagrodzeni, a ci z najwyższymi wynikami upamiętnieni w Złotej Księdze.
Pani Dyrektor podziękowała także za całoroczną współpracę i wsparcie zaangażowanym w życie szkoły rodzicom.
Na koniec uroczystości nastąpiła zmiana chorążych pocztu sztandarowego oraz przysięga absolwentów.
Nadszedł czas odpoczynku, zatem wszystkim życzymy niezapomnianych wakacyjnych przygód, szczęśliwych wyjazdów i powrotów.

Do zobaczenia we wrześniu 🙂

SP Mników