W 966 roku …

W 966 roku syn Siemomysła Mieszko I przyjął chrzest. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o chrzcie Mieszka, możemy mówić o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski.
Nie wiemy, gdzie on dokładnie się odbył. Typowane są trzy miejsca: Gniezno, Poznań lub Ostrów Lednicki. Było to najpewniej 14 kwietnia, w Wielką Sobotę 966 r. Możemy tylko wyobrazić sobie jak wyglądał chrzest Polan. Ówczesne przepisy kościelne nakazywały chrzcić przez zanurzenie całego ciała. Chrzczono więc w rzece, stawie lub chrzcielnicy, podobnej do wielkiej kadzi. Zgodnie z zasadami moralności, chrztu udzielano oddzielnie kobietom i mężczyznom. Nowo ochrzczeni otrzymywali nowe białe szaty.

Po przyjęciu chrztu Mieszko stał się równy władcom chrześcijańskim. Mógł zawierać przymierza i sojusze. Chrzest umacniał też znaczenie władcy wobec poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko władzy uznawano za grzech.

Dołączenie do grupy krajów chrześcijańskich było dla Polski w X wieku tym, czym obecnie jest wejście do Unii Europejskiej. Było wielkim krokiem w kierunku rozwoju i otworzyło drzwi na świat!

Od 2019 Święto Chrztu Polski stało się świętem państwowym. 14 kwietnia z racji przyjęcia chrztu przez Mieszka I uznaje się za początek państwa polskiego , dlatego jest to dla nas Polaków bardzo ważna data i warta upamiętnienia.

W związku z tym my również przygotowaliśmy krótką inscenizację, w której ukazaliśmy okoliczności ślubu Mieszka z Dobrawą i jego chrztu.
ZDJĘCIA |—->>>


Żydowski kupiec i podróżnik, pochodzący z Kordoby w Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub, snuł swoją opowieść o państwie Polan i o jego księciu Mieszku I, który zjednoczył plemiona słowiańskie, zamieszkujące ziemie polskie, budował grody obronne i szukał sojuszników w walce z ówczesnymi wrogami. Udał się na czeski dwór w poszukiwaniu sojuszników. Sposobem na zawarcie sojuszu było poślubienie czeskiej księżniczki – Dobrawy. Jak wiemy Dobrawa zgodziła się zostać żoną Mieszka i udała się w odległą drogę do kraju Polan. Rok po ślubie biskup Jordan udzielił Mieszkowi uroczystego chrztu, a było to 14 kwietnia 966 roku.

Małgorzata Kołodziejczyk