w roku szkolnym 2020/2021

terminy

wydarzenia

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14-16 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami / on-line

1 i 17 września 2020 r.

Wspomnienie II wojny światowej i agresji Sowietów na Polskę

16 września 2020 r.

Sprzątanie świata

…? września 2020 r.

Ślubowanie klas I Pasowanie na Przedszkolaka

25 września 2020 r.

Europejski Dzień Języków Obcych

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

2 października 2020 r.

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia

13 października 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.

Proponowany przez Dyrektora Szkoły dzień wolny

19 października 2020 r.

Rocznica śmierci patrona

19-21 października 2020 r.

Spotkanie z rodzicami/ konsultacje dla rodziców on-line

1 listopada 2020 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2020 r.

Proponowany przez Dyrektora Szkoły dzień wolny

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

30 listopada 2020 r.

Andrzejki szkolne

7 grudnia 2020 r.

Mikołajki szkolne i klasowe

22 grudnia 2020 r.

Jasełka szkolne, wigilie klasowe

23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4 i 5 stycznia 2021 r.

Proponowane przez Dyrektora Szkoły dni wolne

6 stycznia 2021 r.

Trzech Króli

około 8 stycznia – 2021 r.

Bal karnawałowy – indywidualnie klasy

21 stycznia 2021 r.

Dzień Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

do 21 stycznia 2021 r.

Wystawianie ostatecznych ocen za I okres nauki

25 stycznia 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – Rada zatwierdzająca klasyfikację śródroczną

25 – 26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami/ forma uzależniona od sytuacji epidemiologicznej

15 – 28 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

12 lutego 2021 r

Szkolne walentynki

1 marca 2021 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

8 marca 2021 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

12 marca 2021 r.

Dzień liczby π

22 marca 2021 r.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny (21 marca)

29 – 30 marca 2021 r.

Dni otwarte szkoły /konsultacje dla rodziców/ forma uzależniona od sytuacji epidemiologicznej

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

7 kwietnia 2021 r.

„Moja Ziemio ukochana, życzę słońca Ci od rana”- Światowy Dzień Ziemi

30 kwietnia 2021 r.

Apel z okazji świąt majowych

1 maja 2021 r.

Święto pracy- dzień ustawowo wolny

2 maja 2021 r.

Dzień flagi

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

14 maja 2021 r.

Powiadomienie o ewentualnych ocenach niedostatecznych

25, 26, 27 maja 2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty

do 31 maja 2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych, Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

31 maja 2021 r.

Dzień otwarty dla rodziców / forma uzależniona od sytuacji epidemiologicznej

1 czerwca 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

4 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 czerwca 2021 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

…? czerwca 2021 r.

Festyn rodzinny (?) uzależniony od sytuacji epidemiologicznej

15 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych

16 czerwca 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną

24 czerwca 2021 r.

Bal absolwentów (?) uzależniony od sytuacji epidemiologicznej

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 czerwca 2021 r.

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

25 – 31 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych