Wycieczka w ramach projektu

„ Dolina Mnikowska świadkiem wydarzeń z 1863 roku”

W tym roku obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Dla uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy Teatr Albertus podjął się realizacji projektu – ” Dolina Mnikowska świadkiem wydarzeń z 1863 roku”.
26 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wycieczce, której koszt pokrył Teart Albertus w ramach wyżej wspomnianego projektu pod patronatem Wójta Gminy Liszki.
Wycieczkę „Szlakiem Orlich Gniazd” i śladami Powstania Styczniowego zorganizowała Pani Dorota Kamińska.
Naszą trasę rozpoczęliśmy od przejazdu na Jurę Krakowsko-Częstochowską w okolice Lelowa, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła powstańców poległych w bitwie pod Mełchowem – 30.09.1863 roku.
W tej właśnie bitwie został ranny i stracił nogę Adam Chmielowski- św. Brat Albert i patron Teatru Albertus. Dla uczczenia i upamiętnienia tych wydarzeń młodzież złożyła tam kwiaty.
Następnie udaliśmy się do Podlesic, gdzie zwiedzaliśmy Jaskinię Głęboką i weszliśmy na Górę Zborów i Krucze Skały.
Wspinaczka i pobyt w jaskini wzmogły apetyt, który można było zaspokoić przy ognisku w trakcie pieczenia kiełbasy, chleba i pianek, o których Pani Dorota, też nie zapomniała.

Jeszcze raz w imieniu własnym i wszystkich uczniów naszej szkoły dziękuję Pani Dorocie Kamińskiej za zaproszenie do udziału w projekcie i zorganizowanie dla nas wyjazdu.

Małgorzata Kołodziejczyk