Wykorzystanie zalet drewna

TEMAT
Wykorzystanie zalet drewna
zagadnienia
Drzewo, drewno, tartak, trak, produkty tartaczne, ekosystem
film w dechę
–> Film o lesie i drewnie <–

podobny film :
POLSKIE DREWNO
–> Film … <–
podobny film :
Nowoczesny Przemysł Drzewny
–> Film <–
dodatkowe filmy dla chętnych:
rodzaje i gatunki drewna
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–

cykl filmów znacznie poszerzających zagadnienie
Anatomia rzeźbienia
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–
–> Film <–

test
https://www.testportal.pl/test.html?t=vjdqCUpF9BPG

Uwaga! dla uczniów SZ.P w Cholerzynie adres do korespondencji: dla.cholerzyna@gmail.com