Za pomoc i poświęcony czas

Podziękowania.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mnikowie pragnie gorąco podziękować Rodzicom, Nauczycielom, wszystkim Uczniom i Przyjaciołom Szkoły za zaangażowanie, organizację, wielkie serce, życzliwość i wsparcie naszej szkolno-lokalnej inicjatywy.
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas, Waszą życzliwością i obecnością przyczyniliście się do wielkiego sukcesu naszego projektu, mile i aktywnie spędzonego czasu całych rodzin, integracji środowiska lokalnego uśmiechu na twarzach dzieci,
a dzięki pozyskanym funduszom do realizacji działań usprawniających funkcjonowanie naszej szkoły. Przedsięwzięcie to posłuży dobru całej szkolnej społeczności.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”
Carroll Lewis

Galeria Festynu—>>