Zapisy do świetlicy

Szczegółowe informacje na temat możliwości zapisania dziecka zostaną podane przez wychowawców. Wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę oraz oświadczenie rodziców mogą dostarczyć dzieci lub rodzice wrzucić do skrzynki pocztowej przed szkołą.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie NIEPRZEKRACZALNYM do piątku 03.09.2021 r.
Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo
b) pracującego rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dzieci
c) znajdujące się w innej trudnej sytuacji
d) pozostałe dzieci w przypadku wolnych miejsc

druki
—-> KARTA ZGŁOSZENIA <—-

—-> Oświadczenie rodziców <—-

dostępne również u wychowawcy świetlicy oraz w sekretariacie szkoły