Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie od trzech lat bierze udział w programie ”Szkoła Promująca Zdrowie”
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która :
• systematycznie i planowo tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie