Rekrutacja

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 26.02.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie na rok szkolny 2024/2025 oraz od dnia 11.03.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola.
— szczegóły i pliki do pobrania —>>

Wyniki rekrutacji na rok 2023/2024 —–>>

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego,
wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego
w naszej szkole na rok 2022/2023: |——>>>

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Mnikowie na rok szkolny 2022/2023 : |——>>>

Rekrutacja 2022/2023 – dokumenty do pobrania

—>> Zarządzenie Wójta 2022r. terminy rekrutacji
—>> Wniosek do oddziału przedszkolnego
—>> Wniosek do klasy I dzieci z obwodu szkoły
—>> Klasa I zgłoszenie 2022 z poza obwodu szkoły

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły !
________________________________________________________
………………………………………………..

—————————

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022 TERMINY —>>
……………………

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji 2021/22
Oficjalna lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału przedszkonego oraz do klasy I

……………………………………………….

Rekrutacja 2021/2022 – dokumenty do pobrania

dotyczy oddziału przedszkolnego:
Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022.
» WNIOSEK «

» OŚWIADCZENIE WOLI «

dotyczy klasy pierwszej:
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok 2021/2022 (z obwodu szkoły).
» ZGŁOSZENIE «

» OŚWIADCZENIE WOLI «
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok 2021/2022 ( zamieszkałych poza obwodem szkoły).
» WNIOSEK «

dokumenty dodatkowe:

» OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI «

» OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA «

Zarządzenia Wójta Gminy Liszki ze stycznia 2021r