Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Mnikowie.

W dniach od 23.03.2023 r. do 31.03.2023 r. rodzice/opiekunowie prawni muszą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego / klasy I przy Szkole Podstawowej w Mnikowie.
Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły.
Formularz potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły dostępny jest w sekretariacie bądź w załączniku poniżej.

Od 08.05.2023 r. – 19.05.2023 r. do godziny 15:00 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca. W sytuacji zgłoszenia się co najmniej 15 dzieci zostanie uruchomiony kolejny oddział 3 i 4 latków.

Załączniki:
—>> druk woli przyjęcia do przedszkola
—>> druk woli przyjęcia kl. I