Zajęcia pozalekcyjne

Na rok 2021/2022 – w związku z ograniczeniami epidemicznymi zajęcia są dostosowane do aktualnych przepisów  pdf —>>