Konsultacje

KONSULTACJE 2022_23W ramach wsparcia uczniów ze strony kadry pedagogicznej (art. 42 ust. 2f KN) w naszej szkole nauczyciele będą dostępni zgodnie z poniższym
harmonogramem. W tym czasie, odpowiednio do potrzeb, będą prowadzić konsultacje dla uczniów lub ich rodziców.

KONSULTACJE rok szkolny 2022/23   pdf —>>