Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 26.02.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie na rok szkolny 2024/2025 oraz od dnia 11.03.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola.

Do grup przedszkolnych będą przyjmowane dzieci z roczników 2021 – 2018.
Przedszkole dysponuje 90 miejscami w grupach: 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków.

Utworzenie oddziałów/ grup przedszkolnych podyktowane będzie liczbą zgłoszonych dzieci spełniających warunki.

O liczbie otwartych oddziałów poinformujemy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w dniu 23.04.2024 r.

Szczegółowe informacje tj.: terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów i obowiązujące druki zamieszczamy poniżej.

Druki obowiązujących wniosków do pobrania w załącznikach. Prosimy o składanie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Izabela Witkowska – Dyrektor Szkoły

–>> Uchwała Nr XVI2012020 Rady Gminy Liszki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych
–>> Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
–>> Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024_2025
–>> Wniosek do klasy I – obwód szkoły
–>> Wniosek do klasy I – poza obwodem szkoły
–>> Wniosek do OP