Rozpoczynamy Rekrutację 2021/2022!

Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy informację dotyczącą rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I naszej Szkoły

dotyczy oddziału przedszkolnego:

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022
» WNIOSEK «

dotyczy klasy pierwszej:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok 2021/2022 (z obwodu szkoły)
» ZGŁOSZENIE «

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok 2021/2022 ( zamieszkałych poza obwodem szkoły)
» WNIOSEK «

» dokumenty dodatkowe «

Zarządzenie nr SA.0050.12.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Zarządzenie nr SA.0050.13.2021 w sprawie określenia wzoru
zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy


Zarządzenie nr SA.0050.14.2021 w sprawie
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego