Bezpłatne konsultacje rodzicielskie

dla mieszkańców Gminy Liszki w roku 2022
Konsultacje rodzicielskie są krótkoterminową formą pomocy mają charakter porady i nie są formą terapii. Spotkania mają na celu wsparcie rodziców
w budowaniu lepszych relacji z dzieckiem. Pomagają w refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Można skorzystać z jednej konsultacji lub z kilku aż do momentu, kiedy rodzice poczują, że nie potrzebują już wsparcia albo do momentu rozpoczęcia terapii. Można też korzystać z pojedynczych konsultacji co kilka miesięcy.

Konsultacje rodzicielskie to spotkania nie tylko dla dorosłych, którzy mają dzieci, ale także dla rodziców oczekujących dziecka, planujących ciążę czy też dla mam, które już wiedzą, że będą wychowywały dziecko samodzielnie.
Konsultacje obejmują: porady pedagoga w sprawach wychowawczych umożliwiające rozwój kompetencji rodzica w szczególności:
Trening pozytywnej komunikacji z dzieckiem, umiejętności stawiania granic, wyciągania konsekwencji, metod chwalenia, motywowania i zachęcania dziecka do współpracy, samodzielności, budowanie relacji z rodzeństwem;
Tematyka trudności szkolnych dzieci i młodzieży tj. brak motywacji, trudności w uczeniu się;
Wsparcie rodzica w radzeniu sobie z emocjami w relacji z dzieckiem i drugim rodzicem;
Wsparcie dziecka w radzeniu sobie ze zmianą i kryzysem;
Edukacja na temat metod, form pomocy w sytuacji uzależnień od substancji, behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej.

CZAS TRWANIA JEDNEJ KONSULTACJI: 50 MINUT
KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY PIĄTEK W PUNKCIE KONSULTACYJNYM GKRPA LISZKI (budynek GOPS ul. św. Jana Kantego 5 w Liszkach) W GODZINACH 09:00-12:00

REJESTRACJA POD TEL: 501-592-444 oraz 533-312-970

Osoba prowadząca: mgr Edyta Pawluś (pedagog rodzinny, socjoterapeutka, trener)