Finał gminnego konkursu plastycznego

Zapraszam do obejrzenia najlepszych prac w Gminnym Konkursie „Patriotyczne obrazy pieśnią malowane”. W tym roku nastąpiły zmiany w regulaminie precyzujące zasady udziału które wyrównały szanse uczestników zwycięskich na etapie szkolnym.
W ten sposób otrzymaliśmy bardzo wiele prac na wysokim poziomie artystycznym.
Jury w składzie:
Dorota Kamińska, Jolanta Majka, Anna Płonka, Grzegorz Regulski oraz przedstawiciel uczniów Maksym Bodnarchuk.
Po wnikliwej analizie podjęło decyzję o wyróżnieniu najlepszych prac:

Przedstawiamy poniżej laureatów finału gminnego.
– klasy I-III – I kategoria wiekowa
(w oparciu o pieśń: „Pierwsza Kadrowa”)

Grafika –
1 miejsce – Aleksandra Suchan, kl. III – SP nr 1 w Kaszowie, im św. Józefa


2 miejsce – Marta Ludwikowska, kl. III – SP im. św. Jana Kantego w Liszkach
3 miejsce – Zuzanna Kęsek, kl. II – SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach


Malarstwo –
1 miejsce – Łucja Węgrzyn, kl. I – SP im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie


2 miejsce – Amelia Strączek, kl. III – SP nr 1 im św. Józefa w Kaszowie
3 miejsce – Piotr Makowski, kl. III – SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach


– klasy IV -VI – II kategoria wiekowa
(w oparciu o pieśń: „Pałacyk Michla”)

Grafika –
1 miejsce – Wojciech Makowski, kl. VI – SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach


oraz – Zuzanna Majcherkiewicz, kl. V – SP nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie


2 miejsce – Lena Jamrógiewicz, kl . V – SP im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
3 miejsce – Jakub Bugajski, kl. V – SP nr1 im św. Józefa w Kaszowie


Malarstwo –
1 miejsce – Emilia Kowalik, kl. IV – SP im. św. Jana Kantego w Liszkach


2 miejsce – Zuzanna Pasiak, kl V – SP im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
3 miejsce – Emilia Stefaniuk, kl. V – SP im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie


– klasy VII-VIII – III kategoria wiekowa
(w oparciu o pieśń: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”)

Grafika –
1 miejsce – Oliwia Kolasa, kl. VII – SP im. Jana Długosza w Piekarach


2 miejsce – Maja Wąchała, kl. VII – SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach
3 miejsce – Maria Gillert, kl. VIII – SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kryspinowie


Malarstwo –
1 miejsce – Maria Sikora, kl. VII – SP im. Księcia Józefa Poniatowksiego w Mnikowie


2 miejsce – Klaudia Pac, kl. VII – SP im. Jana Długosza w Piekarach
3 miejsce – Natalia Majchrzycka, kl. VIII – SP im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Szkoły reprezentowali również następujący finaliści:

—— Klasy I – III
G – Amelia Kula SP im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
M – Anna Steczko SP nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie
M – Joanna Lach SP im. Księcia Józefa Poniatowksiego w Mnikowie
M – Lena Grzybek SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
M – Jan Zajączkowski SP im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
M – Milena Walczyk SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
M – Aleksandra Para SP im. św. Jana Kantego w Liszkach

—— Klasy IV – VI
G – Malwina Królik SP im. Jana Długosza w Piekarach
G – Maja Walczyk SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
G – Anna Kaczor SP im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie
G – Konrad Gazdowicz SP im. św. Jana Kantego w Liszkach
G – Hanna Klima SP nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie
G – Victoria Granis SP im. Księcia Józefa Poniatowksiego w Mnikowie
G – Krzysztof Krok SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej
G – Maksymilian Piotrowski SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
M – Krystian Tyrka SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach
M – Piotr Kurpan SP nr 1 im św. Józefa w Kaszowie
M – Nikodem Buczek SP im. Księcia Józefa Poniatowksiego w Mnikowie
M – Ignacy Świerta SP im. Jana Długosza w Piekarach

—— Klasy VII – VIII
G – Julia Zembol SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej
G – Marta Łączyńska SP im. Księcia Józefa Poniatowksiego w Mnikowie
M – Hubert Dominiarczyk SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach
M – Maja Zaborowska SP nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie

dziękujemy nauczycielom opiekującym się dziećmi uczestniczącymi w konkursie:
Anna Płonka (Kryspinów), Grzegorz Regulski (Mników), Agata Tabor (Piekary, Rączna), Małgorzata Molik – Chyla (Kaszów 2), Paulina Śliwa (Jeziorzany), Grzegorz Regulski (Mników), Marzena Rosik (Liszki), Teresa Ciągło (Kaszów 1), Anna Kuźniar – Sobek (Czułów), Beata Meus (Kryspinów), Magdalena Drużkowska – Kopeć (Czułów), Barbara Antończak (Kryspinów), Renata Mądry (Kaszów 1), Jolanta Majka (Cholerzyn), Anna Bujak (Jeziorzany),

informacja o wręczeniu nagród i dyplomów zostanie przesłana do poszczególnych szkół