Harmonogram zakończenia roku

Harmonogram zakończenia roku szkolnego i termin odbioru nagród p.wójta.
W te dni uczniowie przychodzą ubrani galowo.

Dzień 22.06. czwartek
1 godz. zgodnie z planem
o godzinie 9.00
3,4 godz. spotkanie na Sali;
1. Wręczenie zaległych nagród w konkursach szkolnych.
2. Występ klasy III
3. Występ klasy VIII
4. Pożegnanie klasy VIII przez kl. VII
11.30 – 12.30 – zajęcia w klasach zgodnie z planem,
Po godz. 5 lekcyjnej uczniowie zwolnieni do domu (działa świetlica)

Dzień 23.06. piątek
Godz. 9.00 msza św.– uczniowie do kościoła przychodzą sami bądź pod opieką rodziców,
po mszy przejście do szkoły pod opieką nauczycieli.
Godz. 10.00 – spotkanie na Sali gimnastycznej:
1. Krótkie słowo dyr. Szkoły
2. Wyczytanie nagrodzonych uczniów od klasy IV – VII i wręczenie nagród przez wychowawców , podziękowań dla rodziców
3. Wręczenie świadectw i nagród, dyplomów klasie VIII , listów gratulacyjnych rodzicom
4. Wprowadzenie sztandaru i ślubowanie uczniów klasy VIII
5. Przekazanie sztandaru – ślubowanie nowego pocztu sztandarowego
6. Podziękowania dyrektora dla rodziców
7. W klasach przekazanie świadectw.

UWAGA
Uczniów nagrodzonych nagrodą p. wójta i rodziców zapraszamy w dniu 23.06.2023, godz. 14.00
na salę gimnastyczną w szkole w Liszkach.

Pozdrawiam
Agnieszka Siemek