Informacje dla rodziców i uczniów

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU W SALI
EGZAMINACYJNEJ.
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 
2. matematyka – 24 maja 2023 r (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym
1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
1. język polski 120 min.
wydłużenie czasu do 180 min.
2. matematyka 100 min.
wydłużenie czasu do 150 min.
3. język obcy nowożytny 90 min.
wydłużenie czasu do 135 min.
Wyniki egzaminu: 3 lipca 2023 r.

cały dokument do pobrania —->>