Konkurs Plastyczny edycja 2023/2024

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada 2023r.;
eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia 2023r.;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia 2024r.;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego 2024roku
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2024 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem —->>
i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona
metryczką (kartą uczestnika) —->>