Konkurs z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek

BAJKI towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK to święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney’a.

Jest to doskonała okazja, aby wzmacniać więzi rodzinne. Warto przytoczyć cytat Alberta Einsteina: „Jeżeli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeżeli chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek”.

W związku z powyższym, by podkreślić wagę tego dnia, chciałabym zachęcić uczniów klas 0-3 naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie, który ma na celu szeroko pojęte propagowanie pasji do czytania.

Temat konkursu brzmi:  MÓJ ULUBIONY BOHATER BAJKOWY

Cele konkursu:
• propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
• przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości  dzieci poprzez prace plastyczne
• wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie
Technika wykonania prac – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.)
Format A4 lub A3
Termin oddawania prac: 19 listopada
Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, klasa,

Życzę fantastycznych pomysłów i przede wszystkim dobrej zabawy!

B. Sikorska – Kapusta

do zabawy honorowo zapraszamy pozostałe dzieci z naszej szkoły!!

Grzegorz Regulski