Mikołaj wie …

Dzieci z oddziału przedszkolnego były bardzo grzeczne, dlatego Mikołaj odwiedził nas bez wahania. Dzieci, oczekując na jego wizytę bardzo się przygotowywały. Podczas spotkania dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenkę a Mikołaj pochwalił je za piękne wykonanie. Mikołaj wie wszystko dlatego podczas rozdawania prezentów do każdego dziecka coś powiedział i była to zazwyczaj pochwała za dobre zachowanie lub pilną naukę. Radość z wizyty i prezentów była OGROMNA!