Odżywiamy się zdrowo

Konkurs plastyczny dla dzieci
Zapraszamy do udziału wszystkie
przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych
Pokażcie nam swój pomysł na zdrowy i smaczny posiłek

FORMAT PRACY
praca płaska w formacie maksymalnie A3 (297×420 mm)
forma przestrzenna: maksymalne wymiary 30 x 30 x 30cm
Wykonane w dowolnej technice

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC
Na pracę czekamy do 12 kwietnia 2021 r.

Pracę można składać osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką na adres Organizatora lub przesłać zdjęcie/skan pracy na marketing@tajm.pl

– >> link do konkursu << –