OJCZYZNA W MALARSTWIE W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MOCAK

KRAJ:OBRAZY – taki tytuł nosiły warsztaty, w których braliśmy udział w ramach zwiedzania wystawy „Ojczyzna w sztuce” w Muzeum Sztuki Współczesnej.

W piątkowe popołudnie 21.09. ósmoklasiści i gimnazjaliści, a w sobotnie przedpołudnie piątaki i szóstaki mieli sposobność nie tylko przyjrzeć się dziełom malarskim, rzeźbom, instalacjom, projektom, których tematem była ojczyzna ( nie tylko Polska), a ich twórcami współcześni artyści, ale również sami, pod kierunkiem artysty – edukatora tworzyli własne dzieła na temat swojej małej ojczyzny. Powstały luźno łączące się z tematem artystyczno-malarskie wizje ojczyzn; na kartkach zagościły zatem sady wiśniowe, mnikowskie kapliczki, dolinki, skały, zieloności i błękity kryspinowskiego jeziora, ekspresyjne wariacje sadów, drzew i w symbolach – twórcom tylko znanych – ukryte ślady małej ojczyzny w duszy.

Z prac stworzonych zarówno przez „starszaków”, jak i młodszych uczestników warsztatów powstały albumy malarskie opatrzone na stronie tytułowej reprodukcją jednego z dzieł goszczących na wystawie. Mam nadzieję, że każdy z współautorów tego swoistego albumu podzieli się przy okazji refleksją z wystawy i warsztatów, dzięki czemu powstanie ilustrowany pamiętnik .

Wyjazd odbył się w ramach zajęć pozalekcyjnych Spotkania z kulturą. Zachęcam przy okazji zarówno uczniów, jak i nauczycieli ( panią D. Szostak już mamy), a także rodziców do włączania się we wspólne wyjazdy – raczej weekendowe bądź popołudniowe i coolturalne spotkania z filmem, teatrem, malarstwem….

R. Galos

 

dav

dav