Pisemne oświadczenie

W dniach 23.04.2024 r. – 06.05.2024 r. do godziny 15.00 rodzice/opiekunowie prawni muszą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mnikowie …


 Formularz potwierdzenia —->>