Rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola

Jak Państwo zapewne wiecie jesteśmy niewielką, sympatyczną szkołą, o klasach w których liczba dzieci pozwala na indywidualną pracę z każdym uczniem.
Rozpoczynamy zapisy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, na rok szkolny 2020/2021.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Oto skrócony terminarz
18.02.2020r.- 06.03.2020r.do godz.15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020r.- 23.03.2020r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

24.03.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

25.03.2020r.- 03.04.2020r.do godz.15.00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

06.04.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.05.2020r.- 29.05.2020r. do godz.15.00
rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

29.06.2020r.
zakończenie procesu uzupełnień

w załączniku szczegółowa informacja
Z A R z Ą D z E N i E nr SA.0050.14.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wnioski do rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły
lub do pobrania na stronie szkoły.

— zapraszamy —