Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram rekrutacji
>—>>

1. Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2018-2023
oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
|—>>

2. Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2018-2023
oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
||—>>

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
|||—>>

4. Uzupełnienie listy konkursów (23 luty 2023)
||||—>>