Rekrutacja uzupełniająca listy zakwalifikowanych

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Mnikowie w rekrutacji uzupełniającej. Do 16 maja należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do naszej placówki w sekretariacie szkoły.
lista —–>>

druk potwierdzenia do klasy I —> oraz druk potwierdzenia do oddziałów przedszkolnych —>