Spotkanie z harcerzami

We wtorkowy poranek na lekcji trzeciej odbyło się spotkanie rekrutacyjne uczniów naszej szkoły z przedstawicielami harcerstwa.

Na sali gimnastycznej niewielka grupa „energetycznych” młodych ludzi poprzez zabawy ruchowe starała się zachęcić wszystkie dzieciaki, i starsze i młodsze do zasilenia szeregów harcerskich. Obietnicą były wspólne zbiórki, ogniska, zabawy i przygody turystyczne. Zachęconych poczuło się wielu, teraz wystarczy tylko zgoda rodziców i „ahoj przygodo”.

R.G.